top of page
Medlem af_DI Dansk Byggeri rgb.png

Hvad er Byg Garanti?

Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af Dansk Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – fx på grund af konkurs, død, ophør eller lignende. Byg Garanti dækker maksimalt 150.000,- kr. inkl. moms* pr. byggesag.

Hvad dækker Byg Garanti?

Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres: • Én- eller to-familieboliger • Ejerlejlighed eller andelsbolig • Sommerhus • Privatbolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug • Lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv.

Hvor længe dækker Byg Garanti?

Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Dog under forudsætning af, at virksomheden er medlem af Dansk Byggeri, når aftalen indgås.

Entreprenør & Aut. kloakmster
_DSC4768b_edited.jpg
bottom of page