top of page

Kloakprojekt til 35 mio. kr.

En ny hovedkloakledning mellem renseanlæggene i Ølsted og Melby, skal forhindre oversvømmelser, gøre miljøet gladere og servicen bedre

Onsdag 27. november tog Halsnæs Forsyning A/S første spadestik i et stort kloakprojekt, der skal reducere risikoen for oversvømmelser i Frederiksværk, samt udledning af forurenet vand til Arresø og Roskilde Fjord.

Projektet er del af forskellige klima tilpasningstiltag, som forsyningen gennemfører disse år. Projektet, til ca. 35 mio. kr. består af flere del-projekter, hvoraf det største er en ny ca. 13 km lang hovedkloakledningfra Ølsted Renseanlæg til Melby Renseanlæg. »Den nye hovedkloakledning, som er det der hedder en afskærende ledning, løber gennem landskabet og opsamler spildevandet fra lokale områder på vejen, hvilket vil forbedre og aflaste vandmiljøet og formindske presset på kloaksystemet i Frederiksværk og Vinderød Enghave,« fortæller Finn Ellegaard, driftschef hos Halsnæs Forsyning A/S. Den afskærende ledning med tilhørende pumper og bygværker vil give Halsnæs Forsyning mulighed for at kontrollere, at der sker mindst mulig udledning til Arresø og Roskilde Fjord. Badegæsterne ved Hvide Klint kan dermed glæde sig til endnu renere badevand, lover Finn Ellegaard.Gamle rør byttes med nye»Vi vil selvfølgelig planlægge arbejdet, så det er til mindst mulig gene for folk.

En af måderne at holde generne nede på er at bruge moderne teknologi, hvor vi ’skyder’ de nye rør ned under og gennem jorden, hvor det kan lade sig gøre, i stedet for lægge dem i lange opgravede render,« forklarer Finn Ellegaard.Når den nye kloakledning er lagt, nedlægges Ølsted Renseanlæg og genopstår som Ølsted Hovedpumpestation.

Første spadestik til en ny 13 km lang hovedkloakledning ved Kregme Renseanlæg. Fra venstre: Driftschef Finn Ellegaard, projektleder Sorin Lupan, driftsoperatør Jon Nielsen, driftsleder Erik Andersen fra Halsnæs Forsyning og Nicklas Hansen og Torben Sørensen fra KTS-Entreprise A/S.

Ølsted Renseanlæg bliver en hovedpumpestation, der skal lede vandet op til Melby Renseanlæg, der de seneste år er opgraderet og udbygget med nyeavancerede rensemetoder. Ved at samle spildevandet på forsyningens Centralrenseanlæg i Melby bliver spildevandsrensningen bedre og billigere. Kloakprojektet vil således medførevæsentlige driftsbesparelser, men er ikke sat i gang alene udfra en økonomisk vurdering.Klar til monsterbyger»Når arbejdet er færdigt, vil vi opnå driftsbesparelser på en lille mio. kr. om året. Det kan synes af lidt i forhold til omkostningerne, men dette projekt skal ses som en nødvendig investering i fremtiden og imødegåelse af de stadig kraftigere regnbyger, der er en del af de klimaforandringer, som vi oplever, og som vi i lighed med landets øvrige spildevandsforsyninger og kommuner forbereder os på,« siger Finn Ellegaard. Arbejdet, der skal forbedre vandmiljøet, mindske risikoen for oversvømmelser og dermed forbedre servicen for borgerne i Halsnæs Kommune, er det største projekt ud af en lang række mindre tiltag, som f.eks. anlæg af et stort rørbassin ved Undalsvej i Kregme. Det store kloakprojekt forventes at være færdigt i sidste halvdel af 2015.

Entreprenør & Aut. kloakmster
_DSC4768b_edited.jpg
bottom of page